Filtrerande Halvmasker

Filtrerade halvmasker som skyddar mot partiklar under kortare eller mindre ansträngande arbeten.