Köpvillkor

Beställningsbekräftelse
När vi mottagit din beställning skickas det inom kort ut en beställningsbekräftelse till din e-post. Där finns information om din beställning. Kontrollera alltid din bekräftelse och kontakta kundtjänst snarast om något känns oklart.

Om du önskar ändra en beställning i efterhand kontaktar ni kundtjänst med din fråga så försöker vi hjälpa dig!

Korrektur
profilfabriken.com upprättar alltid ett digitialt korrektur för varor med tryck. Korrekturet skickas normalt inom 48 timmar från att vi erhållit din beställning.

Orderbekräftelse
När Du bekräftat att korrekturet stämmer överens med din beställning och dina önskemål om utseende bekräftar vi din med en orderbekräftelse. Här framgår även vilket datum varan lämnar vårt lager. Tid för frakt från ort till annan tillkommer. När orderbekräftelsen är skickat är din order bindande och kan inte längre justeras.

Referensbilder
Vid beställning accepteras att vi på vår hemsida och i marknadsföring får visa referensbilder på beställda produkter. Denna acceptans kan dock dras tillbaka genom att som beställare tydligt nämna detta i samband med lagd order.

Annullering av order
Om kund önskar annullera order måste först ett godkännande inhämtas från berörd tillverkare, tryckeri eller leverantör.
Normalt kan en order annulleras fram till att ordern har gått i produktion.

Profilfabriken.com har vid godkänd annullering rätt att debitera för kostnader som uppstått i samband med beställningen, så som exempelvis kostnader för upprättande av korrektur, tryckunderlag, schabloner, frakter, verktyg etcetera, samt för andra skäliga avvecklingskostnader med ett minimum om 1150 kr per annullerad order.

Leveransvillkor


Leveranstid
Se leveranstiden i respektive produkts informationstext. Leveranstiden för varor med tryck är vanligtvis ca 14 arbetsdagar från beställningsdagen, se info på den enskilda produkten. I de fall varan ska vara utan tryck levererar vi inom 2-4 arbetsdagar.

Transport
All transport sker med hjälp av DHL Freight, eller Best Transport
Anmäl transportskador så fort som möjligt och utan dröjsmål till respektive speditör.
Beställningar med ett värde överstigande 7500 SEK levereras fraktfritt. Övriga order debiteras frakt 225 SEK. Villkoren gäller frakter inom Sverige.
Leveranser utanför Sverige debiteras till självkostnadspris.
Vissa produkter är exkluderade från att vara fraktfria, vilket tydligt framgår i kassan.

Utlämningsställe
Paketet levereras alltid till närmaste utlämningsställe. Så snart paketet har anlänt till ditt utlämningsställe så skickas en avisering till dig via SMS eller mejl, som du tillsammans med legitimation behöver vid uthämtning.
Du kan även använda ditt kollinummer för att lösa ut din order

Ej uthämtat paket
För alla paket som inte hämtas ut debiteras en avgift på 250 SEK. Avgiften motsvarar kostnaderna för expeditionsavgift, returfrakt och hantering. Betalningsvillkor är 15 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift på 60 SEK samt dröjsmålsränta och ev. inkassokostnader.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta oss omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om du vill annullera en försenad vara, vänligen kontakta kundtjänst. Profilfabriken.com tar inte ansvar för någon som helst skada som kommit till följd av att en aviserad leveranstid överskridits.

Betalningsvillkor

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på alla de avtal som du sluter på profilfabriken.com. Genom att beställa varor på profilfabriken.com accepterar du de allmänna villkoren. Avtalet upprättas samtidigt som din beställning accepteras.

Vi tillämpar betalningsvillkor 15 dagar netto, mot faktura, efter godkänt kreditkontroll. Kreditkontroll genomförs på alla nya kunder hos profilfabriken.com. Uppfylls inte kraven i kreditkontrollen tillämpas förskottsbetalning.

Rea/Erbjudanden
REA gäller så långt lagret räcker. Erbjudanden utan ett tydligt slutdatum gäller så långt lagret räcker. profilfabriken.com reserverar sig mot eventuell slutförsäljning vilket kan resultera i delleveranser.
Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för lagerhållning hos våra leverantörer, samt för de eventuella prisfel som kan uppstå. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad. Detta beror då på att varan då ej finns i lager eller att leveransen är försenad. Det skickas då ett mail till dig inom 1-3 dagar. Kontakta oss om du vill annullera din restnotering eller om du har frågor kring leveranstider etc.

Priser
Alla priser på profilfabriken.com är angivna i SEK, exklusive moms. På beställningar under 7500 SEK tillkommer en leverans och serviceavgift, för närvarande 225 SEK.

Dröjsmålsränta
Dröjsmålsränta debiteras med 24% + gällande diskonto.

Returer
Medges ej utan godkänd reklamation. Kontakta alltid kundtjänst innan retur. I de fall underleverantör kräver varan i retur ansvarar kund för eventuell fraktkostnad. Spara inlämningskvittot.

Reklamationer
Reklamation ska ske inom 8 arbetsdagar efter leverans. Vi rekommenderar att produkterna kontrolleras så snart som möjligt efter leverans. Skulle någon produkt inte överensstämma med beställd varas specifikationer ska kontakt med kundtjänst alltid ske innan eventuell retur. Vi förbehåller oss rätten att leverera ny produkt inom kortast möjliga tid vid godkänd reklamation.

Ångerfrist och meddelande
Vår målsättning är att du ska bli nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss.
Du har rätt att frånträda din beställning fram till dess att korrektur upprättats och du erhållit vår orderbekräftelse. Vid frånträde måste du kontakt vår kundtjänst och meddela detta, 0771-700 300.
För att snabbare kunna hantera ditt ärende ber vi dig uppge följande information:

beställningsnummer
Ev. orsak


Återbetalning
Återbetalning för en felaktigt vara krediteras till beställarens fakturaadress inom 30 dagar från godkänd reklamation.

Reservationer
profilfabriken.com reserverar sig för slutförsäljning samt att de varor kan utgå ur sortimentet. Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel på denna hemsida.

profilfabriken.com förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

Force Majeure
profilfabriken.com är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsetts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Lagen om distanshandel
Distansavtalslagen bara gäller mellan konsumenter och näringsidkare (1 §).
För att du åberopa rätt skicka tillbaka varan krävs att detta avtalats på förhand eller att varan är felaktig enligt 17 § köplagen.

Tvist
Tvister där överenskommelse mellan parterna inte kan nås avgörs i Stockholms Tingsrätt.