Integritetspolicy

Denna policy gäller personuppgifter som samlas in via profilfabrikens e-handel. Utöver vår integritetspolicy gäller även köpvillkor för profilfabriken.com.

Ansvar
Den som bär det yttersta ansvaret för dina personuppgifter, den personuppgiftsansvarige är:
e-Profil Svenska AB (org.nr 559052-8310), Box 7052, 187 11 Täby, Sverige.
Hädanefter benämns e-Profil Svenska AB och dess dotterbolag gemensamt som "profilfabriken.com".

Uppgifter vi behandlar
Vi hanterar olika typer av personuppgifter och data beroende på hur du nyttjar våra tjänster samt i viss mån vad du själv väljer att delge oss.

Som besökare
Nedan information behandlas under den tid du vistas på profilfabriken.com och använder våra webbaserade tjänster. Detta för att bland annat ge dig bästa service och en personligt anpassad upplevelse.

Vad vi sparar
Enhetsinformation, IP-adress, webbläsarinställningar
Cookies
- Sessionscookies, tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet.
- Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
- Förstapartscookies, sätts av profilfabriken.com.
- Tredjepartscookies, sätts av en tredje part.

Varför vi sparar det
För din och vår trygghet.
För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel.
För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet.
För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg.
För att du ska kunna utföra justeringar som t.ex. vilken valuta som visas.
För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.

När du handlar
För att fullfölja vårt avtal med dig som kund behandlar vi nedan information när du handlar hos oss.

Vad vi sparar
IP-adress
Namn och adressinformation
Telefon och E-post
Eventuell E-post- och SMS-korrespondens med vår kundtjänst.
Varför vi sparar det
För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
För att administrera din beställning.
För att skicka notifikationer angående din leverans.
För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.
För att följa lagstiftad konsumenträtt och rättsliga förpliktelser relaterat till bokföring.
Som kund hos profilfabriken.com kan du till stor del själv välja vilka personuppgifter du vill delge.

Vad vi sparar
E-post, adressinformation, namn.
Order och köphistorik.
Resultat från marknadsundersökningar och frågeformulär.
Information om öppningsfrekvens av E-post och vad du klickat på.
E-post- och SMS-korrespondens med vår kundtjänst.

Varför vi sparar det
För att kunna hantera ditt konto.
För att kunna skicka attraktiva erbjudanden och information till dig.
För att vi ska kunna ge dig ett mer personligt bemötande och en tjänst som är anpassad för dig.
För att du själv ska kunna se din köphistorik.
För att vi ska kunna förbättra vår tjänst.
För att kunna förbättra våra E-postutskick.
För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid, t.ex. vid bokföring. I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex. fullfölja våra åtaganden i samband med beställning av produkter med tryck.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
profilfabriken.com samarbetar samt köper tjänster av andra företag, dina uppgifter kan därför komma att hanteras av dem. Profilfabriken.com vidtar nödvändiga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkra dina personuppgifter.

CRM-system
För att hantera utskick till våra medlemmar och prenumeranter samarbetar profilfabriken.com med företag som tillhandahåller CRM-system.

Betalning
För att hantera din betalning vid ett köp samarbetar profilfabriken.com i vissa fall med Nox Finans som är specialiserade inom betalningslösningar.

Uppköp, fusion och försäljning
Dina uppgifter kan komma att delas med tredje part om profilfabriken.com blir uppköpt, avyttras eller ingår i en fusion.

Dina rättigheter
Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter profilfabriken.com behandlar. Du har även rätt att få dina personuppgifter som profilfabriken.com behandlar korrigerade. I de fall profilfabriken.com ej behöver uppgifterna för att uppfylla rättsliga krav har du rätt att få dina personuppgifter som profilfabriken.com behandlar raderade.

Ändringar
profilfabriken.com förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Ändringar av policyn kommuniceras inte ut annat än att denna text uppdateras.